Blog

Lukning af din virksomhed, sådan gør du

Den komplette guide til nedlukning af dit selskab

En advokat vil være behjælpelig med grundig og professionel assistance, der sørger for at du bedst kommer igennem lukningen af din virksomhed. Baseret på om hvorvidt selskabet er solvent eller insolvent, findes der 3 forskellige procedurer for lukningen af dit firma: 

 • Betalingserklæring – Et juridisk dokument hvor ejeren/ejerne af virksomheden tilkendegiver at de ønsker virksomheden frivilligt opløst. Om det er af ønskede eller nødsagede omstændigheder, er underordnet for sagen. Kriterierne for denne type lukning, er at der af indehaverne skal kunne skrives under på:
  1. At denne ønsker virksomheden lukket.
  2. At der ikke er nogen gæld i virksomheden, forfalden eller uforfalden. 
   
 • Likvidation – Kort sagt: frivillig afvikling af virksomheden. Ved likvidation sælges der ud af firmaets aktiver, eventuelle kreditorer afbetales og hvad der måtte være tilbage, udbetales efterfølgende til ejeren af selskabet. Har man derimod flere passiver end aktiver, dvs. større gæld end formue, vil virksomheden blive erklæret insolvent. Det vil derfor ikke være muligt at udføre en frivillig likvidation og ejeren/ejerne vil være nødsaget til at følge reglerne for konkurs.
   
 • Tvangsopløsning – Betyder at virksomheden tvinges til at ophør og derefter ikke vil eksistere i juridisk forstand. Tvangsopløsning bruges kun til kapitalvirksomheder som: IVS, Aps eller A/S. Når man starter en virksomhed skriver man under på forskellige lovmæssige krav, som skal overholdes for oprettelse og drift af virksomheden. Bliver disse brudt, vil der kunne blive tale om en tvangsopløsning, eksempler kunne være: 
  1. Selskabet ledes ikke efter loven eller selskabets egne vedtægter
  2. Selskabet har pligt til at undergå revision, men har ikke anmeldt en revisor
  3. Selskabet har ikke indsendt årsrapport til SKAT inden for tidsfristen
  4. Selskabet har tabt en del af selskabskapitalen
  5. Selskabet har ikke reageret på tabt udestående kapital
  6. Selskabet har ikke registreret legale og reelle ejere

  Gør nogen af disse overtrædelser sig gældende, vil Skifteretten og Erhvervsstyrelsen være i stand til at igangsætte tvangsopløsning. Erhvervsstyrelsen vil sjældent gå direkte til denne mulighed, men give den pågældende virksomhed en frist til at rette op på dennes forseelse. 

 • Konkurs – Når selskabet er insolvent og ikke har penge til at tilbagebetale kreditorer, leverandører, banken eller SKAT, kan man vælge at erklære virksomheden konkurs. Dette sker ikke af sig selv, men kan begæres i Skifteretten af ejeren/ejerne af virksomheden, eller de udforstående parter som har penge til gode hos denne. 

Kontakt en erfaren advokat, som vil kunne give dig en tryg proces og den juridiske støtte til at få dig sikkert igennem. 

Læs mere her: luk virksomhed