Blog

Oprettelse af et anpartselskab

Går du med en drøm om at blive selvstændig og starte dit eget selskab, bør du til at starte med at overveje, hvilken selskabsform der er den mest optimale. Derfor er det en god ide at kontakte en erhvervsadvokat eller en revisor og få råd og vejledning til hvilken selskabsform du bør vælge.

Du bør du også overveje om du bør stifte et holdingselskab samtidig. Du kan nemlig bruge de samme penge til at stifte begge selskaber, hvis du gør det samtidig. Senere vil det ikke være muligt. Det er kun muligt at stifte et holdingselskab, hvis det er et selskab du stifter. Det er ikke muligt at stifte et personligt ejet firma og et holdingselskab.

Hvad skal holdingselskabet bruges til?

Hvis du opretter et ApS og ikke ved hvad du skal bruge holdingselskabet til er det værd at vide at du kan bruge det som pengetank hvis du har et overskud. Samme overskud kan du via holdingselskabet overføre fra det ene selskab til det andet og dermed udgå at betale skat. Det er pga skattefordelene og som pengetank at holdingsselskabet har sin berettigelse. 

Fordelene ved et ApS

Der er flere fordele ved et ApS. Det er relativt billigt og stifte og du hæfter kun begrænset. Begrænset hæftelse er en fordel, hvis du er så uheldig at gå konkurs. Hvis du går konkurs mister du kun 40.000 kr. det koster at stifte et ApS, modsat hvis du har et personligt ejet firma, hvor du hæfter med hele din personlige formue. Her kan dine kreditorer forfølge dig i de næste mange år og det kan blive svært at komme på fode igen økonomisk, med mindre du har fået gældsanering.

Andre kendetegn ved et ApS

Et ApS kan have 1 eller flere ejere og det skal fremgå af ejerbogen, hvem ejerne er. 

Det er også et krav at der er en direktion. Hvis det skønnes at der er behov er det muligt også at have en bestyrelse, men det er ikke et krav.

Når du har stiftet et ApS og evt. også et holdingselskab skal du huske at det skal registeres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Det koster 670 kr. at blive registeret.

Det er lovpligt at der skal laves en årsrapport og som udgangspunkt skal der være en revisorpåtegnelse på årsrapporten.